Valmennusjärjestelmä

TaTU:n uimarinpolku

Valmentajamme ovat pitkäjänteisesti kehittäneet ja muokanneet TaTU:n omaa valmennusjärjestelmää ja uimarinpolkua oman näköiseksemme. Projekti on toki elänyt olosuhteiden ja valmennusresurssien ehdoilla, ja hioutunut juuri meille sopivaksi.

Uimarinpolku on työkalu, joka auttaa valmentajaa yksittäisen harjoituksen, viikon, kuukauden, kauden ja kokonaisen uran pitkäjänteisessä ja kestävässä suunnittelussa. Se myös helpottaa valmentajien välistä yhteistyötä, kun yhteiset raamit toimintamallit ovat kaikille selvät. Polku on suuntaa antava työkalu, ja jättää jokaiselle valmentaja myös laajat “artistin vapaudet” toteuttaa omia näkemyksiään.

Valmennusjärjestelmän esittelyssä käytetään Suomen Uimaliiton termejä lapsuusvaihe, valintavaihe ja huippuvaihe. Karkeasti ottaen lapsuuvaihe (5-13 vuotiaat) on lajiin tutustumisen ja rakastumisen aikaa. Valintavaiheessa (14-17 vuotiaat) jyvät erottuvat akanoista ja selviää, kenellä on halua ja kapasiteettia pyrkiä urallaan eteenpäin. Huippuvaiheessa (18 vuotiaat ja vanhemmat) uimari on jo lähellä ammattimaista huippu-urheilijaa ja selvin tavoittein ja päämäärin. On kuitenkin syytä huomioida, että uimarit ovat yksilöitä, ja edellämainitut ikävuodet ovat lähinnä ohjeellisia.

TaTU on kilpauintiseura, jonka tavoitteena on tuottaa kovatasoisia kilpauimareita sekä kansalliselle, että kansainväliselle tasolle. Tämän ohella pyrimme mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden uintiharrastukseen. Valmennusjärjestelmämme keskipisteessä on kuitenkin nimenomaan korkeatasoinen kilpauinti, mikä vaatii esimerkiksi ryhmäkokojen pitämisen riittävän pieninä. Näin taataan uimareille riittävä harjoittelutila ja tasokas valmennus.

Lapsuusvaihe uimarina TaTU:ssa

Lapsuusvaiheessa seuramme tarjoaa 4-7-vuotiaille uimarinaluille motivoivan ja haastavan syvän veden EasySwim-uimakoulun, joka opettaa lapsille hyvät perustaidot vapaa-, rinta- ja selkäuinnista sekä kaikkien lajien potkut. Harjoituksia on 1-2 kertaa viikossa ja yhden harjoituksen kesto on 40-55 minuuttia, josta lapset ovat liikkeessä eli harjoittelevat yli 95 % ajasta. Tällöin harjoitettavien asioiden toistomäärät ovat erittäin korkealla tasolla verrattuna matalan veden uinninopetuksen. Ohjaajina EasySwim -ryhmissä toimivat erittäin kokeneet ohjaajat, joilla on EasySwim -ohjaajakoulutus sekä vuosien kokemus lasten uinnin opettamisesta. Opetuksessa käytetään EasySwim-uintipukuja, jotka on suunniteltu nimenomaan uinninopetukseen ja mahdollistavat lapsen tehokkaamman oppimisen.

EasySwim antaa valmiudet lapsille siirtyä TaTU:n Uimarikouluun, joka on tarkoitettu kilpauimareiksi haluaville 6-9 -vuotiaille lapsille. Uimarikoulu kestää vuoden, jonka aikana lapsi oppii perusvalmiudet kilpauintiin. Uimarikoulun valmennuksessa painotetaan erityisesti sekauintia, käännöksiä ja startteja. Uimarikoululaiset harjoittelevat 2-4 tuntia viikossa altaassa potkupainotteisesti. Viikoittaisesta harjoitusajasta on yksi tunti kuivaharjoittelua viimeisten kolmen kuukauden aikana. Uimarikoulun aikana uimarit voivat halutessaan jo aloittaa kilpailemisen seuran omissa ja lähialueen kilpailuissa.

Rolloryhmät, eli ryhmät V-VIII, ovat ensimmäinen taso, jossa uimarit kilpailevat säännöllisesti. Kilpailullisena tavoitteena on Rollo-uinteihin pääseminen ja niissä menestyminen. Uimareiden ikähaarukka on 8-13-vuotta ja harjoitusmäärät vaihtelevat 5-15 viikkotunnin välillä. Uinnin osuus on harjoittelusta on noin 75 % ja kuivaharjoittelun osuus noin 25 %. Uintiharjoittelu painottuu kestävyyden, nopeuden, potkujen ja taidon kehittämiseen. Rolloryhmissä opetellaan ryhmässä toimimisen arvokkaita taitoja ja sytyteen yhteishenki, sekä rakkaus lajiin. Koko lapsuusvaiheen ajan seuramme kannustaa lapsia ja perheitä myös omatoimiseen liikuntaan ja muidenkin lajien monipuoliseen harrastamiseen. Monipuolinen ja riittävä viikoittainen liikunta on varmin tapa turvata lapsen kehitys paitsi kilpauimarina, myös terveenä ja hyvinvoivana kansalaisena.

Valintavaihe uimarina TaTU:ssa

IKM-taso käsittää ryhmät II-IV. Viimeistään tällä tasolla uintiharrastus muuttuu vahvasti tavoitteelliseksi ja harjoittelun motiiviksi nousee yhä voimakkaammin halu kehittyä kilpaurhelijana. IKM-tason uimarit osallistuvat yksilöstä riippuen 1-4 kertaa viikossa myös aamuharjoituksiin. Hauskuus, pelihuumori ja yhteisöllisyys ovat edelleen itseoikeutettuina arvoina mukana päivittäisessä toiminnassa, vaikka harjoittelun ja kilpailemisen vaatimustaso iän myötä nouseekin. Uimareiden ikähaarukka IKM-tasolla on 12-16 vuotta, ja tason nuorimpien ja vanhimpien harjoittelu eroaa hyvin radikaalisti toisistaan. Viikoittaiset harjoitustunnit vaihtelevat välillä 10-18 tuntia. Yleisesti ottaen harjoittelu on monipuolista ja yhä enemmän uimarin yksilölliset tarpeet ja murrosiän kehitysvaiheen huomioivaa. Noin 30% harjoittelusta tehdään altaan ulkopuolella. Iän karttuessa maitohapollisten tehosarjojen osuus harjoittelusta nousee, mutta perus- ja vauhtikestävyysharjoittelu ovat edelleen ohjelmassa vahvasti mukana. IKM-tasolla tavoitteena on pikkuhiljaa totuttaa uimarit kilpaurheilijan elämäntapaan ja rakentaa heidän perustaitonsa ja -tietonsa sille tasolle, että ne myöhemmin mahdollistavat nousun kansalliselle ja jopa kansainväliselle huipulle saakka. Uimareiden kehittymisen seurannassa käytetään apuna Rudolphin pistetaulukkoa. Kilpailullisina tavoitteina on menestyminen IKM-kilpailuissa ja pääseminen maajoukkueisiin ja sitä kautta edustuspaikat kansainvälisiin kilpailuihin. IKM-tasolla mukaan tulevat myös ulkomaanleirit ja vanhemmilla kärkiuimareilla myös ulkomaan kilpailut, jotka tuovat arvokasta kansainvälistä uintikokemusta.

Huippuvaihe TaTU:ssa

Nuorten SM- ja SM-tasolla kilpauinti on kiinteä osa päivittäistä elämää. Harjoittelu on yhä yksilöllisempää ja tavoitteellisempaa. Tämä näkyy eri uimareiden hyvinkin erilaisissa ja yksilöllisissä painotuksissa kuiva/allas -harjoittelusuhteessa ja ylipäätään harjoitusmäärissä ja -sisällöissä. Yksi uimareista saattaa rakentaa uransa huippua 10 vuoden päähän, kun toinen ehkä harjoittelee viimeistä kauttaan yrittäen jalostaa kaiken uran aikana tehdyn harjoittelun yhdeksi huippusuoritukseksi. Yksilöllisyyden vastapainona uimareilta vaaditaan kykyä sitoutua yhdessä asetettuihin tavoitteisiin ja ottaa vastuuta omasta harjoittelusta. Yhteistyö Tampereen urheiluakatemian kanssa on kiinteä osa uimarin arkea. Yhteistyön piiriin kuuluvat mm. akatemian aamuharjoitukset ja terveydenhuoltopalvelut sekä koulutukset. Uimareiden tavoitteet vaihtelevat NSM- ja SM-pistesijoista aina kansainvälisiin arvokisamitaleihin asti. Kansainvälisten kilpailuiden ja ulkomaan leirin merkitys korostuu entisestään huippuvaiheessa.