Valmennus

TaTU:laisen valmennuksen kulmakiviä ovat yksilöllisyys, pitkäjänteisyys, yhteisöllisyys ja yhteistyö.

Yksilöllisyys

Uimarit ovat yksilöitä, joten sellaisina heitä on myös kohdeltava. Yksilöllisyyden huomioiminen valmentamisessa, tarkoittaa näennäisesti pienten, mutta silti tärkeiden asioiden päivittäistä huomioimista. Yksilöllisyys on uimarin kohtaamista, aitoa vuorovaikutusta, kuulumisten vaihtoa ja huolehtimista. Se on uimarin henkilökohtaisen kehitystahdin huomioimista ja tukemista. Yksilöllisyys korostuu sitä enemmän, mitä vanhempien uimareiden kanssa ollaan tekemisissä.

Pitkäjänteisyys

Tavoitteenamme ei ole polttaa uimareita loppuun juniorivuosina, vaan rakentaa uraa kestävästi pitkällä tähtäimellä. Tietenkin tähtäämme menestykseen jo nuorella iällä, mutta päätavoitteemme nuorten uimareiden kanssa on tehdä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti töitä rakentaen vahvoja perustaitoja ja -tietoja, joiden avulla on mahdollista nousta aina kansainväliselle huipulle asti aikuisiän kynnyksellä ja sen jälkeen.

Yhteisöllisyys

Uskomme, että vahva seura kasvattaa vahvoja yksilöitä. Pyrimme luomaan ryhmistä ja seurasta kannustavan ja luotettavan yhteisön, jossa uimarit positiivisen sisäisen kilpailun kautta potkivat toisiaan eteenpäin. Tavoitteena on luoda harjoituksiin ja kilpailuihin turvallinen ilmapiiri, joka rohkaisee antamaan kaikkensa ja onnistumaan, mutta tarjoaa kannustusta ja hyväksyntää myös vastoinkäymisten hetkellä.

Yhteistyö

Pienehkönä seurana meidän on helppo järjestää jopa koko seuran yhteisiä tapahtumia ja harjoituksia. Hyödynnämme tätä mahdollisuutta mm. yhteisten leirien muodossa. Yhteisissä tapahtumissa seuran valmentajien tietotaito saadaan laajasti kaikkien ryhmien käyttöön ja hyvät ideat ja näkemykset jakoon kaikkien kesken. Vahvan yhteistyön ja sisäisen konsultaation avulla samoista valmentajaresursseista on mahdollista saada huomattavasti enemmän irti.