Uinti ja psykologia

Uinti ja psykologia infotilaisuus (avoin kaikille) KATSO OHJELMA TÄSTÄ

Luennoitsija Juri Guljejev. Ansioluettelo

 

Urheilijat, jotka kilpailutilanteessa saavat taitonsa optimaalisesti käyttöönsä, eroavat alle odotetun suoritustasonsa jäävistä sen suhteen, missä määrin pystyvätsystemaattisesti säätelemään itseään ja omaa toimintaansa (Smith, Smoll, & Ptacek, 1995). Urheilukontekstissa näitä itsesäätelyn taitoja kutsutaan psykologisiksi taidoiksi. Korkeatasoinen psykologisten taitojen soveltaminen ei ole ihmisen luontainen kyky vaan edellyttää järjestelmällistä, jatkuvaa harjoittelua. Kliininen psykologi ja uintivalmentaja Juri Guljajev auttaa useita suomalaisia ja venäläisiä nuoria uimareita oppimaan em. taitoja.Hänellä onkin suuri kunnia olla kehittämässä henkisen valmennuksen käsikirjaa, jonkatulevana tarkoituksena on auttaa virolaisia urheilijoita todentamaan hankittua osaamistaan jakehittämään kilpailuissa tarvittavia taitojaan. Kaavaillun henkisen valmennuksen käsikirjalaaditaan yhteistyössä Viron Uimaliiton kanssa. Projektia johtaa kansainvälisesti tunnustettuurheilupsykologi Aave Hannus, joka on myös psykologi Juri Guljajevin työnohjaaja jayhteistyökumppani. Projektiin osallistuvat Viron maajoukkueen uimarit, joita ohjataanjärjestelmällisesti käyttämään keskittymisen tehostamisen ja kilpailujännityksen hallitsemisentekniikoita. Projektiin kutsutaan myös suomalaisia uimareita. Sovellustutkimuksen suomalaisesta osuudesta vastaa kliininen psykologi Juri Guljajev.

Huippusuorituksen psykologisia vaatimuksia ovat mm. a) hyvin kehitetty kaava kilpailurutiineihin ja itsesäätelyyn, b) tarkkaavaisuuden prosessia häiritsevien tekijöiden poissulkeminen/huomiotta jättäminen ja taito pärjätä yllättävissä tilanteissa, c) suuri itsevarmuus, d) jännityksen säätelyn taidot, e) taito asettaa spesifejä tavoitteita ja f) taito käyttää spesifejä mielikuvatekniikoita (e.g. Gould & Maynard, 2009; Carlstedt, 2013).

Kliininen psykologi Juri Guljajev johtaa projektia ”Hyvinvoiva Hyvinkään Uimaseura” sekä auttaa Kouvolan Uimareita ”Enhancing Mental Skills in Swimming” -ohjelmassa. Projektissa tehdään systemaattista yksilö-, pari-, pienryhmä- tai ryhmätyötä uimareiden, valmentajien ja vanhempien kanssa. Keskeisenä tavoitteena on parantaa psykologista kompetenssia ja auttaa uimareita saamaan kykynsä kilpailuissa parhaalla tavalla käyttöönsä. Tarkoituksena on mm. käydä vastavuoroisia dialogeja koskien kauden tavoitteita, kartoittaa henkilökohtaisia seikkoja liittyen kilpailujännitykseen ja suoritusmotivaatioon, soveltaa mielikuvatekniikoita sekä laatia henkilökohtaisia käsikirjoituksia, ” skriptejä” tai ”skenaarioita”, uitavassa lajissa suoriutumiseen. Vanhempien rooliin ja hyvinvointiin kiinnitetään huomiota ja valmentajien psykologisiin pedagogiikan taitoihin investoidaan.

Madwave Challenge Tampere -kilpailupäivänä on mahdollista tutustua psyykkisen valmennuksen mahdollisuuksiin, saada lyhyttä ammattilaisen konsultaatioapua liittyen esim. itsesäätelyyn kilpailutilanteessa tai suoritusrutiiniin keskittymiseen (uitavan lajin ”skenaario”). Tervetuloa, uimarit, yksin, kaksin, kolmisin tai isommallakin porukalla, valmentajan ja/tai vanhemman kanssa. Psykologikonsultaation pituus on 30 minuuttia, tauko 10 minuuttia.
Tapaamisesta tehdään myös kirjallinen yhteenveto, joka toimitetaan asiakkaalle viikon
sisällä.

Tervetuloa! Ilmoittautuminen osoitteessa:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNzgpFtT3s-9mwemohxka8UUGS8Xvolyi5xoIBQ5eXtTl7Hw/viewform?usp=sf_link