Taas on aika hakea Rauhaniemen kesätyöpaikkoja

Rauhaniemen kesätyöpaikat 2019

Jälleen on tullut aika hakea Rauhanimen kansankylpylän kesätyöpaikkoja.

Tarjolla on saunanhoitajan kesälomansijaisuus ja ranta- ja kioskityöntekijän tehtäviä sekä rantavalvojan toimi. Työntekijöitä palkataan ajalle 3.6.-31.7.2019

Saunanhoitajan kesälomansijaisen tehtäviin kuuluu mm. saunan ja pukuhuoneiden siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen sekä asiakaspalvelu. Saunanhoitaja työskentelee yhdessä vuorossa iltapainotteisesti arkipäivisin.

Rantatyöntekijän tehtäviin kuuluu mm. uimarannan, pukuhuoneiden ja wc-tilojen yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä huolehtiminen sekä kioskin aputyöt. Rantatyöntekijät työskentelevät yhdessä vuorossa arkipäivisin.

Kioskityöntekijän tehtäviin kuuluu mm. asiakaspalvelu, elintarvikkeiden käsittely sekä kioskin järjestyksen ja siisteyden ylläpito. Kioskityöntekijät työskentelevät aamu- ja iltavuoroissa, tarvittaessa myös viikonloppuisin.

Rantavalvojan tehtäviin kuuluu yleinen uimarannan turvallisuuden valvonta. Rantavalvojalta edellytetään uimavalvojan kurssin suorittamista. Tarvittaessa TaTU kustantaa vaadittavan kurssin. Rantavalvoja työskentelee yhdessä vuorossa arkipäivisin.

Rantatyötekijän ja kioskityötekijän täytyy olla täyttänyt 15 vuotta työsuhteen alkaessa. Saunanhoitajan sijaisen sekä rantavalvojan täytyy olla täyttänyt 18 vuotta työsuhteen alkaessa.

Hakemukset
Paikkaa haetaan lähettämällä sähköpostitse alla olevat hakutiedot. Sanallisiin kysymyksiin vastaaminen on pakollista. Näiden vastausten lisäksi voit lähettää myös lisätietoja (CV, vapaamuototoinen hakemus).
Vastaukset lisätietoineen lähetetään osoitteeseen kahvila@rauhaniemi.net

Hakuaika päättyy 12.4.2019

1. Hakijan tiedot:

Etunimi
Sukunimi
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelin
Sähköposti
Hakijan syntymäaika (muodossa pp.kk.vvvv)

2. Haettu työtehtävä:

Kioskityöntekijä (15 v)
Rantatyöntekijä (15 v)
Saunanhoitajan kesälomasijaisuus (18 v)
Rantavalvoja (18 v)

3. Sanalliset kysymykset:

3.1. Tarkka ajankohta/ajankohdat, jolloin voit työskennellä
3.2. Kerro itsestäsi, työkokemuksestasi, alaan liityvästä koulutuksesta, kielitaidosta ym.
3.3. Miksi haluat töihin Rauhaniemeen?
3.4. Mitä itse odotat tältä kesätyöltä?