Kurssit


 • Vauvauintiryhmät järjestetään Tampereella sekä Ylöjärvellä ja kaikki uintipaikat täyttävät Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton turvallisen vauvauintipaikan vaatimukset. Katso lisätietoja uintipaikoista täältä. Uintipaikat
  Ohjaajina toimivat kokeneet Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton vauvauintikoulutuksen käyneet ohjaajat.

  Vauvauinti

  Vauvauinti on vauvaikäisen (3-9 kk) lapsen ja hänen vanhempiensa yhteinen leikki- ja touhuhetki lämpöisessä vedessä. Tarkoituksena on totuttaa vauva ja hänen vanhempansa vesielementtiin etenemällä vauvan ehdoilla ja pyrkimällä seuraamaan vauvan motoriikan kehitystä. Opetus tapahtuu Tampereen parhaissa vauvauintipaikossa kokeneiden ohjaajien toimesta.


  Jatkavat vauvat

  Suositeltava ikä jatkaviin vauvoihin on 9 kk – 1,5 vuotta. Uinnin aikana hyödynnetään vauvauinnissa opittua sukellustaitoa ja lisäksi opetellaan uusia sukelluksia ja tasapainoilua. Vauvauinnin käyminen EI ole edellytyksenä osallistumiselle. Opetus tapahtuu Tampereen parhaissa vauvauintipaikoissa kokeneiden ohjaajien toimesta.


   

 • Taaperouinti

  Taaperouinti on suunnattu 1,5 – 3 vuoden ikäisille lapsille. Uinnissa hyödynnetään vauvauinnissa opittua sukellustaitoa, joka on muuttunut pikku hiljaa opituksi taidoksi pidättää hengitystä tai puhaltaa ilmaa ulos sukelluksen aikana. Ryhmään voi osallistua, vaikka vauvauintia ei olisi käynyt. Harjoitellaan leikkien ja laulaen oman aikuisen kanssa.

   


 • Lapsi-vanhempi ryhmä

  Ryhmä on suunnattu 3-4-vuotiaille lapsille sekä heidän vanhemmalleen. Ryhmässä harjoitellaan veteen puhaltamista, kasvojen laittamista veteen, sukeltamista, reunalta hyppäämistä, kelluntoja, liukuja ja uinnin alkeita. Ryhmässä edetään leikin kautta. Ohjaaja eriyttää tarvittaessa toimintaa, joten ryhmään sisäiset tasoerot eivät haittaa. Harjoitellaan leikkien kautta, tavoitteena oppia sukeltamaan, kellumaan ja liukumaan.


 • Vesikirppu

  Vesikirppu on suunnattu 3-5-vuotiaille uimataidottomille lapsille. Ryhmässä harjoitellaan mm. veteen puhaltamista, suun kastamista veteen, kelluntoja, hyppyjä altaan reunalta sekä uintipotkuja. Tavoitteena on totuttaa lapsi veteen ja opettaa toimimaan vedessä.


  Vesikilpikonna

  Vesikilpikonna on suunnattu 5-7-vuotiaille lapsille. Ryhmässä harjoitellaan mm. veteen puhaltamista, sukeltamista, kelluntoja, liukuja, hyppyjä veteen ja etenemistä vatsallaan sekä selällään. Tavoitteena on oppia etenemään vatsallaan ja selällään.


 • EasySwim Survival

  EasySwim Survival -kurssi on tarkoitettu 3-4 –vuotiaille lapsille. Kurssilla tutustutaan veteen ja harjoitellaan, vedessä selviämistä ja sieltä pois pääsemistä. Tämä on varsinainen EasySwim2pikkuvesipedon vesiturvallisuuskurssi! Kurssilla ollaan alusta alkaen pääasiassa tai kokonaan syvässä altaassa EasySwim Pro Jacket –uimaopetuspukujen avulla. Puku ja opettaja luovat lapsella turvallisuuden tunteen vedessä. Siten lapsi uskaltaa kokeilla ja sitä kautta oppia uusia asioita. Syvässä vedessä lapsi oppii tuntemaan veden paremmin, joka nopeuttaa uinninoppimista myöhemmin EasySwim Advenced -kurssilla. Pienryhmässä lapsi tuntee olonsa turvallisemmaksi, oppii muilta enemmän ja sitoutuu ryhmään paremmin kuin isoissa ryhmissä.

  Lisäinfoa: http://easyswim.com/fi


  EasySwim Advanced
  Easyswim IIA

  EasySwim on moderni tapa opettaa lapset uimaan. EasySwim-metodia on kehitetty Hollannissa jo yli 15 vuoden ajan ja tällä hetkellä yli 20 000 lasta oppii vuosittain Hollannissa uimaan sen avulla. EasySwim-uimakoulussa tavoitetaso on asetettu korkealle ja metodi tähtää sekä huomattavan hyvään uimataitoon että myös vesiturvallisuuteen. Uimakoulu valmistaa lasta toimimaan oikein ja hätääntymättä myös yllättävissä tilanteissa, kuten veneestä veteen pudotessa. TaTU aloitti vuonna 2011 EasySwim-uimakoulut ensimmäisenä Suomessa.

  Easyswim2

  EasySwim-uimakoulussa kaikki opetus tapahtuu syvässä altaassa 10 lapsen ryhmissä. Lapsilla on päällään kellukepuku, jonka avulla he jaksavat aktiivisesti harjoitella uintia koko tunnin ajan. Puku otetaan jokaisella tunnilla hetkeksi pois päältä ja lasten kehittyessä puku jää pikkuhiljaa pienempään rooliin. Yksittäiset tunnit seurailevat tarkasti Hollannissa laadittua tuntisuunnitelmaa. Tuntisuunnitelma perustuu pienryhmätoimintaan, kuvallisiin tehtäväkortteihin, hauskoihin ja leikinomaisiin tehtäviin, ja hyödyntää lasten luonnollista uteliaisuutta uuden tutkimiseen ja kokeilemiseen.

  Lapsen yksilöllisestä oppimistahdista riippuen EasySwim-uimakoulu kestää 40-60 uimakoulukertaa, jonka jälkeen lapsi suorittaa EasySwim Diplomin. Diplomin suoritettuaan lapsella on riittävät taidot jatkaa TaTU:n seuraaviin uintiryhmiin.

  Lisäinfoa: http://easyswim.com/fi

 • Uimarikoulu

  EasySwim Advanced-kurssin suoritettuaan lapsi on valmis siirtymään IMG_5669Uimarikouluun. Opetus perustuu edelleen vahvasti EasySwim-menetelmiin, mutta mukaan otetaan myös uintitekniikoiden alkeiden opettelua. Pääasia on kuitenkin lasten viihtyminen ja uinnista iloitseminen.

 • Aikuisten tekniikkaryhmä

  Aikuisten tekniikkaryhmä on suunnattu yli 18-vuotiaille uimataidon omaaville aikuisille. On hyvä pystyä uimaan yhtäjaksoisesti ainakin 100 metriä. Ryhmässä harjoitellaan vapaa-, selkä- ja rintauinnin tekniikoita, sekä jokaisen lajin käännöksiä. Tavoitteena on saada uinnista sujuvampaa ja taloudellisempaa.


 • 9-12 vuotiaiden harrasteryhmä

  Harrasteryhmä on suunnattu 9-12-vuotiaille tytöille ja pojille, jotka ovat uimataitoisia. Lasten tulisi pystyä uimaan sekä mahallaan että selällään vähintään 50 metriä yhtäjaksoisesti. Ryhmässä hiotaan uintityylejä paremmaksi sekä harjoitellaan starttihyppyjä ja käännöksiä. Hyvä mahdollisuus kohottaa kuntoa, mutta toimii myös hyvänä tukena toisen lajin harjoituksille.


  Nuorten reeniryhmä

  Nuorten reeniryhmä on suunnattu 13-17-vuotiaille tytöille ja pojille, jotka ovat uimataitoisia. Ryhmässä hiotaan uintityylejä paremmaksi sekä harjoitellaan starttihyppyjä ja käännöksiä. Hyvä mahdollisuus kohottaa kuntoa, mutta toimii myös hyvänä tukena toisen lajin harjoituksille.